12 ออลีวีเย ฌีรู

Olivier Giroud

Olivier Giroud  | Credit ภาพ : arsenal.com

Olivier Giroud | Credit ภาพ : arsenal.com