30 พัก จู-ย็อง

Ju-Young Park

Ju-Young Park | Credit ภาพ : arsenal.com

Ju-Young Park | Credit ภาพ : arsenal.com