3 บาการี ซาญา

Bacary Sagna 

Bacary Sagna | Credit ภาพ : arsenal.com

Bacary Sagna | Credit ภาพ : arsenal.com