33 ปีเตอร์ เช็ค

Petr Cech

Credit ภาพ : Arsenal.com

Credit ภาพ : Arsenal.com