28 โจเอล กัมเบล

Joel Campbell

Credit ภาพ : Arsenal.com

Credit ภาพ : Arsenal.com